www.luangtama.com/pray

เทปเสียงสวดบทพระมหาจักรพรรดิ

เสียงสวดหมู่คณะ

เสียงหลวงตาม้า

ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง / ส่วนท่านที่ใช้มือถือแอนดรอยด์ ถ้ากดลิ้งก์มาจากแอพ Facebook ถ้าปุ่มเป็นสีเทากดฟังไม่ได้ ให้ดูวิธีแก้ไขด้านล่างค่ะ

วิธีแก้ไข :
มือถือระบบแอนดรอยด์ที่คลิก link มาจากแอพ Facebook ถ้ากดฟังไม่ได้ ให้คลิกเมนูขวามือบนสุดที่มี 3 จุด แล้วเลือกเปิดในเบราว์เซอร์ใดก็ได้ เช่น Chrome แล้วกดฟังได้เลยค่ะ (ตามภาพด้านล่าง)

ภาพแสดงวิธีแก้ไข สำหรับมือถือระบบแอนดรอยด์

บทสวดมนต์
พระคาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ,
พระพุทธไตรรัตนญาณ,
มณีนพรัตน์, สีสะหัสสะ สุธรรมา,
พุทโธ ธัมโม สังโฆ, ยะธาพุทโมนะ,
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา,
อัคคีทานัง วะรังคันธัง,
สีวลีจะมหาเถรัง,
อะหัง วันทามิ ทูระโต,
อะหัง วันทามิ ธาตุโย,
อะหัง วันทามิ สัพพะโส,
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.

เสียงสวดมนต์รอบค่ำ

ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
หมู่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
ติดตามที่ Website :
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com

Webmaster : Ask Luangta