แจ้งเรื่อง
เว็บไซต์ของระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
คือ
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com

และมีเว็บไซต์สำรอง คือ
www.หลวงตาม้า.com
www.luangtama.com


เข้าสู่เว็บไซต์หลัก คลิก
/// \\\