แจ้งเรื่อง
เว็บไซต์ระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางวัดได้ที่
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com